Preisliste Piercing

Bauchnabel CHF 100.-
Standart Lobe (Ohrring) 1x CHF 50.-
2x CHF 80.-
Helix CHF 80.-
Tragus CHF 80.-
Nasenring CHF 80.-
Septum CHF 100.-
Zunge CHF 100.-
Bites

CHF 100.-

Smiley CHF 100.-
Brustwarze 1x CHF 80.-
2x CHF 140.-
Preise sind inkl. MWST und Piercing

Preise inkl. MWST und Piercing